Vārda dienu svin: Vilhelms, Vilis
   


„Mežābelei” jubileja
Ievietots 19.04.2011 07:34:49

16.aprīlī Skrundas vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mežābele” svinēja savas pastāvēšanas 20 gadu jubileju. Šī diena iesākās spraigi, jo jau agrā pēcpusdienā sākām dejot, lai koncertā deju solis vestos raitāk. Tad lēni sabrauca un sanāca dejotāji no kolektīviem, kuri bija uzaicināti, lai mums palīdzētu koncertu izveidot interesantāku un dejām bagātāku.

Mūsu vieskolektīvi bija vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kurzemnieks” un senioru deju kolektīvs „Misiņš” no Aizputes. Koncertu ar dejām kuplināja arī mūsu kultūras nama senioru deju kopa „Virši”, jauniešu dejas kolektīvs „Tikai tā” un mūsu jaunākā paaudze - bērnu deju kolektīvs „Jautrais dancis”.
Koncertu iesāka mūsu vadītājs Agris Sīlis ar mazu svētku uzrunu, un tad jau skatītājus ar savu deju iepriecināja dejotāji.
Koncerts izvērtās gana garš un plašs, jo kopumā tika nodejotas 26 dejas. Mežābeles dejotāji šogad bija strādājuši cītīgi un uz koncertu sagatavojuši 14 dejas.


Liels paldies jāsaka kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītājai Iritai Timbarei, kura mums palīdzēja sagatavot koncertu. Viņa ieguldījusi lielu darbu, lai koncerts būtu tik jauks.
Koncerta noslēgumā tika teiktas apsveikuma runas un pasniegtas dāvanas. Interesanti bija dzirdēt un redzēt apsveicējas no Igaunijas – kultūras nama vadītāju Loretu Robežnieci un deju kolektīva koncertmeistari Antru Zuntneri, kuras ar sieviešu vokālo ansambli devušās turp, lai sniegtu koncertu.
„Mežābeles” dejotāji saka mīļu paldies visiem sveicējiem par jaukiem vārdiem, laba vēlējumiem un vērtīgām dāvanām!
Pēc koncerta jubilāri ar draugiem lustējās kopīgā ballē.


Teksts- Mārtiņš Linde, deju kolektīva ”Mežābele” prezidents

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv