Vārda dienu svin: Meldra, Meldris, Melisa
   


Maijs "Liepziediņā"
Ievietots 02.06.2017 09:00:51

Skrundas PII “Liepziediņš” bērni maijā iepazina Skrundas vidusskolu un mūzikas skolu, veltīja koncertu māmiņām, pavadīja aktīvu “Pavasara sporta dienu”, kā arī svinēja izlaidumu.

Bērnu zīmējumu izstāde iestādes teritorijā uz Skrundas novada svētkiem

9. maijā nākamie skolēni devās iepazīt savu jauno mācību iestādi – Skrundas vidusskolu. Mācību pārzine Signe bērniem izrādīja sporta un svētku zāli, mācību kabinetus, bibliotēku, medmāsas un direktora kabinetu. Bērni iepazinās ar savām nākamajām skolotājām un klasi.

11. maija pēcpusdienā klāt ir brīdis, kad godinām māmiņas un sakām mīļu paldies. Trīs bērnu grupu (2., 3., 6. grupiņa) māmiņas pulcējās zālē uz pirmo koncertu.

Savus sveicienus māmiņām sūta paši mazākie – 2. grupas bērni

Savukārt otrajā koncertā savas māmiņas priecēja atlikušo 3 grupiņu bērni (1., 5., 4. grupiņa).

Koncertu noslēgumā uzstājas nākamie skolēni – 4. grupas bērni

16. maijs bija šā mācību gada pēdējā bibliotēkas viesošanās diena. Vasarā bibliotekāres aicina bērnus doties uz bibliotēku mainīt izlasītās grāmatas. 

18. maijā visi pulcējās pagalmā, lai kopā pavadītu aktīvu “Pavasara sporta dienu”. Pasākuma sākumā bērnus apciemoja Zaķis un Lācis, kas aicināja atrast medus podu. Pirmajā stacijā – burkāns – stafete ar šķēršļiem. Otrajā stacijā – cepums – veiklības kustību rotaļas. Trešajā stacijā – graudi – komandu sacensības ar lēkšanu. Ceturtajā stacijā – ābols – bumbas mešanas un ripināšanas spēles. Piektajā stacijā – siers – “Liepziediņa” oriģinālspēle “Bumbas ķērājs”. Sestajā stacijā – ķirbis – stafetes ar bumbas mešanas un ķeršanas veidiem. Katrs svētku dalībnieks saņēma medaļu un našķi.

18. maijā nākamie skolēni devās iepazīt Skrundas mūzikas skolu. Direktora pavadībā tika iepazītas visas klases, instrumenti. Noslēgumā bērni noklausījās, kā dažādus instrumentus spēlē mūzikas skolas audzēkņi. Katram bērnam tika iedots ielūgums uz iestājpārbaudījumiem, lai kļūtu par mūzikas skolas audzēkni. 

23. maija pēcpusdienā pie mums viesojās Skrundas mūzikas skolas audzēkņi ar tradicionālo pavasara koncertu. Mūsu bērni papildināja zināšanas par instrumentiem, iepazina dažādu instrumentu skanējumu. Bērni klausījās ar interesi. Paldies mūzikas skolai par sadarbību!

26. maijā notika sagatavošanas grupas bērnu izlaidums. Šogad 1. klasē mācības uzsāks 31 Liepziediņa absolvents. Savā pēdējā koncertā bērni priecēja ar skanīgām dziesmām, dzejoļiem, raitām dejām. Katrs bērns dāvanā saņēma piemiņas albumu, sporta diplomu, maijpuķīšu pušķi kā arī ģimenes sarūpētās dāvanas. “Liepziediņš” izsaka pateicību bērnu vecākiem par atbalstu iestādei dažādos projektos un konkursos šajā mācību gadā.

4. grupas bērni

6. grupas bērni

Pēc svētku pusdienām 4. grupas bērni ar autobusu devās ekskursijā uz Tērvetes dabas parku, bet 6. grupas bērni – uz Ventspils atrakciju parku.

Teksts: Dzintra Eglīte, PII "Liepziediņš" vadītāja

Foto no PII "Liepziediņš" arhīva

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv