Vārda dienu svin: Meldra, Meldris, Melisa
   


Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem
Ievietots 25.10.2017 10:29:16

Zviedrijas vēstniecība sadarbībā ar Zviedru institūtu, ”Glada Hudik teātri (Zviedrijā) un ”Velku biedrību piedāvāja pašvaldības pārstāvim piedalīties projekta ”Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiemievada konferencē 19. un 20. oktobrī. 

Ar šo projektu uzrunāti izglītības jomas speciālisti, lai visi kopā veidotu tolerantu un cieņpilnu Latvijas sabiedrību. Tika dota iespēja smelties iedvesmu no skolu projekta Zviedrijā, kam ir dots nosaukums ”Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem. Projekta pamatā likta ideja, ka integrācijas uzdevums nav panākt, lai visi būtu vienādi. Tā uzdevums ir iemācīt mums pieņemt, ka visi esam atšķirīgi, un saskatīt tajā vērtību. Bērni patiesi nepiedzimst ar aizspriedumiem. Tos viņi iegūst no mums, pieaugušajiem.

Zviedrijā tika nodibināts”Glada Hudikteātris, kuram ir pieredze veidot ”satikšanos ārpus iedomātajām robežām”, integrējot bērnus ar attīstības traucējumiem sabiedrībā. Skoluprojektā ”Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem piedalījušies jau ap 40 000 zviedru skolēnu. Šo pašu projektu var piemērot jebkurai skolai pasaulē un jebkurā valstī. Ir patiesi iepriecinoši, ka Latvija ir pirmā valsts, kam ir iespēja to iepazīt ārpus Zviedrijas. Projekta mērķis ir veicināt pieejamību, integrāciju un savstarpēju cieņu sabiedrībā. Informācija par ”Glada Hudikteātri pieejama zviedru, angļu un latviešu valodā mājas lapā  http://www.gladahudikteatern.se/par-te%C4%81tri/ .

Pieredzē par bērnu ar dažādām vajadzībām iekļaušanu skolas vidē dalījās Ingera Lilja – habilitācijas speciāliste, pedagoģe, brīdinot par riskiem, iekļaujot šādus bērnus parastajā klasē pilnīgi visos mācību priekšmetos, jo viņa neuzskata, ka Latvijā būtu gatava izglītības sistēma, lai izvēlētos šādu variantu. Zviedrijas valsts kopš 2000. gada izvēlējusies iespēju visa veida izglītības pakāpju programmas realizēt vienā mācību iestādē, bet dažādās klasēs. Šāda modeļa pielietojumu speciāliste saskata arī par atbilstošu Latvijas izglītības sistēmai. Mērķis ir radīt bērnam tādus apstākļus, kuros viņš spētu normāli attīstīties, piedāvāt pedagogiem un vecākiem praktiskas nepieciešamo zināšanu apguves iespējas.

 

Informāciju sagatavoja: Inga Flugrāte,

Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv