Vārda dienu svin: Justīne, Juta
   


Uzsākti remigrācijas veicināšanas pasākumi
Ievietots 29.03.2018 09:41:08

Emigrācija ir skārusi teju vai ikvienu no mums. Radi, draugi un paziņas, kas ir devušies prom no Latvijas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Kurzemes plānošanas reģions ir uzsākuši prioritārā pasākuma 2018.-2020. gadam “Pilotprojekts pašvaldībās remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”” realizāciju.

Šajā pilotprojektā ir iesaistītas arī 10 pašvaldības, kurās darbosies remigrācijas jautājumu speciālisti. Viņu pienākums, sadarbojoties ar reģionālajiem koordinatoriem, būs sagatavot personalizētus piedāvājumus atbilstoši potenciālā remigranta interesēm šādās jomās:

  • Pakalpojumi ģimenēm – it īpaši izglītība un pirmsskolas izglītības pieejamība, asistentu pieejamība izglītības iestādēs, materiāls atbalsts u.c.;
  • Dzīvesvietas (atbilstoši potenciālā remigranta vajadzībām iespēju robežās sniegt atbalstu pašvaldības un privātā sektora piedāvājuma par dzīvojamo fondu un nekustamo īpašumu apzināšanā);
  • Nodarbinātības un uzņēmējdarbības iespēju apzināšana un apkopošana;
  • Citi pakalpojumi vai intereses atbilstoši potenciālā remigranta vajadzībām.

Gada otrajā pusē plānots īstenot uzņēmējdarbības atbalsta projektu “Atgriešanās atbalsts”, kura ietvaros remigrantiem būs iespēja pieteikties uz grantu saņemšanu (līdz 9000 EUR) uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā.

Šīs VARAM iniciatīvas mērķis ir atbalstīt tos tautiešus, kuri plāno atgriezties Latvijā, ar praktisku informāciju un palīdzību jautājumu risināšanā, kas no tālienes var būt sarežģītāk, kā uz vietas esot.

Ja jums ir zināmi cilvēki, kas pēc ilgstošas prombūtnes plāno atgriezties uz dzīvi Latvijā, informējiet par šo iespēju, elektroniski sazinoties ar Kurzemes plānošanas koordinatori Kristīni Smilgu (koordinators@kurzemesregions.lv) vai remigrācijas jautājumu speciālisti Skrundas novadā Evu Behmani (eva.behmane@skrunda.lv).

Informāciju sagatavoja: Eva Behmane, jaunatnes darbiniece un remigrācijas jautājumu speciāliste Skrundas novadā

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv