Vārda dienu svin: Justīne, Juta
   


Precizētas deinstitucionalizācijas plāna izmaksas
Ievietots 29.03.2018 13:16:08

Šā gada 29. marta domes sēdē tika izskatīts jautājums par Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas plānā (DI) 2017.-2020. gadam iekļauto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu infrastruktūras veidošanu, sadalot izmaksas pa šādām pozīcijām: 

  1. Dienas centrs bez atbalsta aprūpē, kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 4 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem),
  2. Grupu dzīvokļi ar sociālo aprūpi, kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 2 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem).
  3. Grupu dzīvokļi bez sociālas aprūpes, kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 4 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem).
  4. Specializētās darbnīcas, kur projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tiks sniegts pakalpojums 7 personām ar GRT (garīga rakstura traucējumiem).

Deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja SIA “SAFEGE BALTIJA” projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Projektā kopumā ir 28 partneri, no kuriem viens ir Skrundas novada pašvaldība.

Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, sabiedrisko attiecību speciāliste

 

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv