Vārda dienu svin: Velga, Elvīra, Rēzija
   


Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 1.redakcija
Ievietots 03.12.2012 18:08:38

29.11.2012. Skrundas novada dome ir pieņēmusi lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 25. §) nodot sabiedriskai apspriešanai Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1.redakciju.

Attīstības programmas 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana notiek no 03.12.2012. līdz 04.01.2013.
 Ar Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1. redakciju var iepazīties šeit, kā arī Skrundas novada domē (Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326), Raņķu pakalpojumu pārvaldē (Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323), Rudbāržu pakalpojumu pārvaldē (Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324), Nīkrāces pakalpojumu pārvaldē (Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320) darba laikā.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 18.12.2012. plkst.16:00 Skrundas kultūras namā (Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326).
Rakstiski priekšlikumi par Skrundas novada attīstības programmas 2013.-2019. 1.redakciju iesniedzami un adresējami Skrundas novada pašvaldībai uz e-pastu: zane.eglite@skrunda.lv vai adresi: Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 līdz 05.01.2013.
Sabiedriskā apspriede notiek Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumu 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projektā „Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.” Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/078 ietvaros.

      IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

komentāri 0


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv