Vārda dienu svin: Monika, Zilga, Zilgma
   


SKRUNDAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Lielā iela 1a, Skrunda, Skrundas novads, LV - 3326
Bibliotēkas vadītāja - Gunita Strode, tālrunis +371 63331552,
e-pasts: skrundasbiblioteka@inbox.lv

Darba laiks:
P. 11:00 – 18:00
O. 9:00 – 17:00
T. 9:00 – 16:00
C. 9:00 – 17:00
P. 9:00 – 14:00
S. 9:00 – 11:00
Sv. ----

No 1.jūnija līdz 1. septembrim
Darba laiks:
P. 9:00 – 17:00
O. 9:00 – 17:00
T. 9:00 – 16:00
C. 9:00 – 17:00
P. 9:00 – 14:00
S. ----
Sv. ----

Pusdienas pārtraukums no 12:00-13:00, izņemot piektdienas (no 01.06. - 01.09.).
Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena (lasītājus neapkalpo).
Katra mēneša trešā ceturtdiena - metodiskā diena Kuldīgā (lasītājus neapkalpo).


Skrundas pilsētas bibliotēkā darbs ir pilnībā automatizēts, izmantojot informācijas sistēmu Alise. Izveidota lietotāju datu bāze. Literatūras izsniegšana ir pilnībā automatizēta. Tas nozīmē, ka gan lasītāja formulārs, gan visa informācija par grāmatu ir datorā. Katrā grāmatā ir svītrkods, kas tiek nolasīts ar skeneri. Automatizētais process ļauj ērtāk reģistrēt izsniegtās grāmatas. Vieglāk sameklēt parādnieku vārdu, atrast, pie kura lasītāja grāmata atrodas, kad tā tiks atnesta un kad to varēs dabūt nākamais klients.

Ja cilvēkam darbā, mājās vai skolā ir interneta pieslēgums, bibliotēkas mājas lapā http://biblio.kuldiga.lv, sadaļā „Meklē katalogā” var pārliecināties: grāmata vai cits materiāls ir bibliotēkā vai kādam izsniegts. Tuvā nākotnē būs izveidota vienota lasītāju datu bāze visā Latvijā. Tā uzlabos pārraudzību, kā tiek ievērots grāmatu nodošanas termiņš, ļaujot lasītāju informēt par laikā nenodotajiem eksemplāriem jebkurā Latvijas bibliotēkā.

Skrundas pilsētas bibliotēka piedāvā jaunu pakalpojumu – attālinātu grāmatu rezervēšanu. Lai izmantotu šo pakalpojumu, lietotājam jābūt reģistrētam Skrundas pilsētas bibliotēkā. Ierodoties bibliotēkā ar lietotāja karti, saņemsiet lietotāja vārdu un paroli. Pieslēdzoties Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novada bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam ar savu lietotāja vārdu un paroli, jūs varat:
- redzēt, kādas grāmatas pašlaik ir jūsu lietošanā un to lietošanas termiņus,
- varat lūgt bibliotekāram pagarināt lietošanas termiņu (atkarībā no pieprasījuma pēc izdevuma, bibliotēka var apstiprināt vai atteikt jūsu lūgumu),
- rezervēt nepieciešamo izdevumu,
- ja esat rezervējis sev kādu ļoti pieprasītu izdevumu, varat redzēt, cik ilgi vēl jāgaida rindā.
Grāmatu rezervācija ir aktīva 3 dienas.

Sadarbības partneri:
Ar TV Skrunda palīdzību bibliotēka informē par jaunumiem, sadarbojas ar Skrundas vidusskolu, Skrundas kultūras namu, Kuldīgas galveno bibliotēku un citām novada pagastu bibliotēkām.

Fakti par bibliotēku 2017. gadā:
Telpu platība: 120 m2
Fonds: 9491
Lasītāju skaits: 774 (156 skolēni un jaunieši)
Apmeklējums: 19 214
Krājuma komplektēšana 2017. gadā: 6031 EUR

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
Uzziņu sniegšana
Grāmatu izsniegšana uz mājām
Starpbibliotēku abonements
Interneta pieeja
Datoru izmantošana
Skenēšana, kopēšana un izdruka (maksas pakalpojums)
Izstādes un tematiskie pasākumi.


Skrundas pilsētas bibliotēkas maksas pakalpojumi
Skrundas pilsētas bibliotēkas nolikums
Skrundas pilsētas bibliotēkā 2018. gadā abonētie preses izdevumi

Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv