Vārda dienu svin: Inuta, Brencis, Audris
   


Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs

Adrese: Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads, LV - 3326
Tālrunis: 29852292
E-pasts: baiba.eversone@skrunda.lv
Darba laiks: P., O., T., C., P. no 13.00 līdz 17.00.
Lai sniegtu iespēju jauniešiem īstenot savas iniciatīvas, tikties domubiedru grupās viņiem vēlamā laikā, iesaistot aktivitātēs arī jauniešus, kuri ikdienas gaitas pavada attālināti – mācās, studē, strādā ārpus novada teritorijas, centrs darbosies arī katru otro nedēļas nogali. Darba laikā iespējamas izmaiņas, ņemot vērā jauniešu interesi iesaistīties aktivitātēs arī ārpus centra telpām – apmeklējot dažādas apmācības, izglītojošus pasākumus u.tml.


Vēsture
Skrundas jauniešu centrs izveidots 2013. gada 28. februāri. Sākotnēji jauniešu centra mājvieta bija Alternatīvās aprūpes dienas centra telpās, bet 2013. gada nogalē Skrundas novada pašvaldībai radās iespēja jauniešiem piešķirt savas telpas Amatnieku ielā 1, 2. stāvā. Šajās telpās pašu spēkiem tika veikts remonts, un jau 2013. gada 18. decembrī tika atzīmēta jauniešu centra telpu atklāšana.
2015. gada nogalē no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tika saņemta ziņa par finansējuma piešķiršanu no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai projekta "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā" īstenošanai. Skrundas novada domes deputāti, izprotot darba ar jaunatni pašvaldībā nozīmību, pieņēma lēmumu par projekta īstenošanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, un jau 2016. gada nogalē – 28. decembrī svinīgi tika atklāts Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs.

Skrundas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs – jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstoši aprīkotas un daudzfunkcionālas telpas, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai.

Centra darbības pamatā ir pieci galvenie pīlāri:
 • Līdzdalība;
 • Aktīvs dzīvesveids;
 • Brīvprātīgais darbs;
 • Iniciatīva;
 • Sadarbība.

Centra darbības uzdevumi ir:
 • nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;
 • sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās un piedzīvojumu izglītības pasākumus un projektus;
 • radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;
 • nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;
 • sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
 • nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;
 • sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū;
 • sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;
 • organizēt jauniešiem dažādus pasākumus, nodarbības par aktuālām tēmām;
 • veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām un institūcijām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā;
 • sekmēt Skrundas novada jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv