Vārda dienu svin: Monika, Zilga, Zilgma
   


RUDBĀRŽU BIBLIOTĒKA

Jubilejas iela 4 - 14, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV - 3324
Vadītāja - Mārīte Kviese
Tālrunis: +371 28002278
e-pasts: maritekviese@inbox.lv, rudbarzubiblioteka@inbox.lv


Bibliotēkas darba laiks no 1. septembra līdz 1. jūnijam
P. 10.00 - 18.00
O. 9.00 - 17.00
T. 9.00 - 17.00
C. 9.00 - 18.00
P. 9.00 - 16.00
Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 13.00
Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena (apmeklētājus neapkalpo).
Katra mēneša trešā ceturtdiena - metodiskā diena (apmeklētājus neapkalpo).

Bibliotēkas darba laiks no 1. jūnija līdz 1. septembrim
P. 10.00 - 17.00
O. 9.00 - 16.00
T. 9.00 - 16.00
C. 9.00 - 17.00
P. 9.00 - 15.00
Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 12.30
Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena (apmeklētājus neapkalpo).
Katra mēneša trešā ceturtdiena - metodiskā diena (apmeklētājus neapkalpo).

Rudbāržu bibliotēkai ir pievienots ārējais pakalpojumu punkts Sieksāte (bijusī Sieksātes bibliotēka)
Sieksātes ārējā pakalpojumu punktā grāmatas tiek izsniegtas vienu reizi nedēļā, otrdienās, tad arī ir pieejams internets, un iespējama materiālu kopēšana un izdruka.
O. 10.00 - 13.00

Rudbāržu bibliotēkā darbs ir pilnībā automatizēts, izmantojot informācijas sistēmu Alise. Izveidota lietotāju datu bāze. Literatūras izsniegšana ir automatizēta.


Fakti par bibliotēku 2016. gadā:
Telpu platība: 80 m2
Fonds: 5801
Lasītāju skaits: 316 (97 skolēni un jaunieši)
Apmeklējums: 4282
Izsniegums: 6983
Krājuma komplektēšana 2016. gadā: 2638 EUR

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
Uzziņu sniegšana
Grāmatu izsniegšana uz mājām
Starpbibliotēku abonements
Interneta pieeja
Datoru izmantošana
Skenēšana, kopēšana un izdruka (maksas pakalpojums)
Izstādes un tematiskie pasākumi

2017. gadā abonētie preses izdevumi
Rudbāržu bibliotēkā:
Leģendas, Citāda Pasaule, UNA, Ievas Stāsti, Ievas Māja, Ieva, 36,6, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Santa, Zintnieks, Patiesā Dzīve, Praktiskais Latvietis, Privātā dzīve, IR, Ilustrētā Junioriem, Sīrups, Latvijas avīze, Kurzemnieks.
Sieksātes pakalpojumu punktā:
Veselība, Praktiskais Latvietis, Ieva, Ievas stāsti.

Sadarbības partneri:
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola, Skrundas novada bibliotēkas, Kuldīgas galvenā bibliotēka un citas Kuldīgas novada pagastu bibliotēkas, Skrundas TV, Skrundas novada pašvaldība, laikraksts "Kurzemnieks".

Rudbāržu bibliotēkas lietošanas noteikumi
Rudbāržu bibliotēkas nolikums
Rudbāržu bibliotēkas datora un internetapieejas punkta izmantošanas noteikumi
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv