Vārda dienu svin: Vilija, Vits, Žermēna, Baņuta
   


Skrundas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Adrese: Kalēju iela 4, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326
Informatīvais tālrunis/fakss: 63331295
E-pasts: socdienests@skrunda.lv

 

Amats Vārds, uzvārds Pieņemšanas laiki Pieņemšanas adrese Telefons E-pasts
Direktore Anda Vītola Pirmdiena 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdiena 9.00-12.00
Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads LV-3326 63331296, 26667415 socdienests@skrunda.lv anda.vitola@skrunda.lv
Sociālā darbiniece Skrundā Inga Eikina Pirmdiena 9.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads LV-3326 63331296 inga.eikina@skrunda.lv
Sociālā darbiniece Skrundā Ilva Kliemane Pirmdiena 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Trešdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads LV-3326 63331296 ilva.kliemane@skrunda.lv
Sociālā darbiniece Skrundā Marika Rimša-Buša Pirmdiena 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Trešdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads LV-3326 63331295 marika.rimsa@skrunda.lv
Psiholoģe Anita Bušmane Iepriekš vienojoties pa tālruni
PAKALPOJUMU APRAKSTS
Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads LV-3326 63331296, 63321311
Sociālā darbiniece Raņķos Gunta Stiba Pirmdiena 9.00-12.00
Ceturtdiena 9.00-12.00
Raņķu pagasta pārv. Sākumskola, Raņķi, Raņķu pag., Skrundas nov., LV-3323 63300893, 29481085 gunta.stiba@skrunda.lv
Sociālā darbiniece Rudbāržos Gunta Stiba Pirmdiena 13.00-18.00
Trešdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdiena 13.00-17.00
Rudbāržu pagasta pārv. Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324 63300893, 29481085 gunta.stiba@skrunda.lv
Sociālā darbiniece Nīkrācē Santa Knopkena Pirmdiena 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Trešdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdiena 9.00-12.00
Nīkrāces pagasta pārv. Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320 63354554, 29254339 k.santas@inbox.lv


Šajā tabulā apkopoti atvieglojumi personām ar invaliditāti
Šajā bukletā informējam Jūs par trūcīgas ģimenes (personas) un maznodrošinātas (ģimenes) personas statusa noteikšanas kārtību
Šajā bukletā informējam Jūs par kārtību, kādā Skrundas novada iedzīvotāji var saņemt sociālo palīdzību
Šajā bukletā informējam Jūs par kārtību, kādā Skrundas novada iedzīvotāji var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem
Biedrība “Mini SD” un Skrundas novada p/a “Sociālais dienests” informē, ka 2016. gada 10. oktobrī atsākas Zupas virtuves darbība. Zupa tiks dalīta trīs reizes nedēļā (pirmdienās, trešdienās, piektdienās) no plkst. 12.00 Kalēju ielā 6, pagrabstāvā.
Ar 2014. gada 1. septembri ir apstiprināts jauns pabalsta veids – pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu ēdināšanai skolā. LASĪT VAIRĀK
Skrundas novada pašvaldības atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm

Sākot ar 2012. gada 16. martu ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi”. LASĪT VAIRĀK


Aicina saņemt ES atbalsta bezmaksas pakas LASĪT VAIRĀK

Papildpasākumi projekta “Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām” ietvaros – biedrība “Mini SD” rīko izglītojošos seminārus par Enerģijas taupīšanu:

  • 14. oktobrī plkst. 15.00 Raņķos, pagasta pārvaldes ēkā,
  • 28. oktobrī plkst. 15.00 Rudbāržos, pagasta pārvaldes ēkā,
  • 2. decembrī plkst. 15.00 Skrundā, Kalēju ielā 6, biedrības “Mini SD” telpās.

Skrundas novada pašvaldības aģentūra mainījusi adresi un tagad atrodas Kalēju ielā 4, kur ir arī paku vistrūcīgākajām personām izdales vieta.

Par izmaiņām Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.
2011. gada 29. novembrī valdība apstiprināja grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz izmaiņas GMI pabalsta saņēmējiem, sākot ar šā gada 1. janvāri.
Likumprojekts paredz, ka no 2012. gada 1. janvāra, novērtējot pašvaldības sociālā dienesta klientu materiālo situāciju, ņems vērā vecāku pabalstu (līdz šim neņēma vērā pirmos 50 latus no vecāku pabalsta), ģimenes valsts pabalstu, bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas laikā, kā arī neformālās izglītības ieguves laikā.
Savukārt, lai pārietu no pasīvajiem sociālo pabalstu saņemšanas pasākumiem uz aktīvu darbspējīgo klientu iesaisti nodarbinātības pasākumos, vienlaikus aizsargājot pret iespējamu nedeklarētu nodarbinātību, likumprojekts paredz pašvaldības sociālā dienesta tiesības organizēt darbspējīgo klientu iesaisti pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai.
Pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības tos darbspējīgos klientus, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, izņemot:
•invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējus;
•sievietes grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viena no bērna vecāku vai citas personas bērna kopšanas periodā;
•vienu no bērna invalīda vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
•personas vecumā no 15 gadiem, kuras iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.
Iesaistīt darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos (līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām), kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus. Pašvaldības sociālais dienests slēdz līgumu ar darbspējīgo klientu, līgumā paredzot pasākumu vietu, laiku, abu pušu tiesības, pienākumus un atbildību.
Grozījumi arī nosaka, ka, ja pašvaldības sociālais dienests konstatē, ka klients spēj nodrošināt savas pamatvajadzības minimālā apmērā, šim dienestam ir tiesības atteikt klientam sociālās palīdzības pabalstu. Izmaiņas likumā nosaka, ka sociālās palīdzības pabalsti (ne tikai pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai) tiek samazināti vai netiek piešķirti, ja klients atteicies no līdzdarbības savas sociālās problēmas risināšanā, sniedzis nepatiesas ziņas vai nav tās sniedzis vispār.
Grozījumi arī paredz, ja cilvēks ilgstoši atradīsies ārstniecības iestādē, ieslodzījumā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē, viņu neiekļaus mājsaimniecības sastāvā materiālā stāvokļa izvērtēšanai un attiecīgi sociālās palīdzības pabalsta apmēra aprēķināšanai. Līdz šim likumā tas nebija noteikts.
Minētās izmaiņas neattiecas uz cilvēkiem, kuri aprūpē bērnu vai citu apgādājamo, piedalās sociālās rehabilitācijas vai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajos pasākumos.
Līdz ar izmaiņām likumā minētā norma attieksies uz visu sociālo palīdzību kopumā un noteiks nepieciešamību operatīvi reaģēt uz izmaiņām klienta sociālajā un materiālajā situācijā. Vienlaikus likumā iekļautas izmaiņas, kas paredz: ja sociālais dienests konstatēs, ka klients pabalstu ir saņēmis nepamatoti, viņam būs pienākums to atmaksāt. Savukārt, ja klients to atteiksies darīt, tad pašvaldības sociālais dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā varēs atgūt šo pabalstu.


27.decembrī Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos.
Sākotnēji atbalsta pasākumi trūcīgajiem bija plānoti līdz 2011.gada 31.decembrim, tomēr 4.novembra valdības sēdē tika nolemts arī nākamgad turpināt pacientu iemaksu un līdzmaksājumu kompensēšanu trūcīgām personām, kas par tādām atzītas Ministru kabineta noteiktā kārtībā. Līdz ar to 2012. gadā pacientu iemaksu un līdzmaksājumu kompensācija tiks attiecināta uz trūcīgajām personām, bet netiks turpināti šobrīd spēkā esošie atvieglojumi iedzīvotājiem ar ienākumu līmeni līdz 120 un 150 latiem. Tas nozīmē, ka sociālais dienests vairs neizsniegs izziņas, kas paredzēja pilnu vai 50 % atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma un atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājuma par zālēm un medicīnas precēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas.
Plašāka informācija pieejama Veselības ministrijas mājas lapā- http://www.vm.gov.lv Neskaidrību gadījumā aicinām griezties P/A „Sociālais dienests”.

Nolikums
Skrundas novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" attīstības programma
Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests ” publiskais pārskatas par 2013. gadu
Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests ” publiskais pārskatas par 2012. gadu
Saistošie noteikumi Nr. 9/2014 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Skrundas novadā"
Saistošie noteikumi Nr. 23/2013 "Par pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem"
Saistošie noteikumi Nr. 22/2013 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Skrundas novada iedzīvotājiem"
VAIVARU TEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU CENTRA NOMAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS


Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv