Vārda dienu svin: Meldra, Meldris, Melisa
   


Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Apbedīšanas pabalsts
Bērna invalīda kopšanas pabalsts
Bērna kopšanas pabalsts
Bērna piedzimšanas pabalsts
Bezdarbnieka pabalsts
Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai
Ģimenes valsts pabalsts
Invaliditātes pensija
Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksai
Maternitātes pabalsts
Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Personas datu vai izmaksas adreses maiņa
Slimības pabalsts
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
1) Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts vecuma gadījumā
2) Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā
3) Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā
Vecāku pabalsts
Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas
Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)
Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326, Tel. 63331555, Fax. 63350452, E-pasts dome@skrunda.lv